Bracht

De kerk van de Droevige Moeder in Bracht

Het kleine dorp, dat aan het eind van de 15e eeuw slechts vier haarden telde, behoorde oorspronkelijk als "Braicht" tot de hoeve Thommen. De pastoor van Burg-Reuland, Mathias Breitfeld, liet hier in 1695 met eigen middelen een kapel bouwen, die in 1865 werd herbouwd. De eenbeukige kerk, die in 1935 werd uitgebreid, bevat architectonische elementen van het oorspronkelijke bouwwerk. Het gebruikte materiaal was bruinachtig, leisteenhoudend breuksteen, zoals vaak in de streek wordt aangetroffen. Direct naast de achthoekige leistenen toren en het zandstenen portaal met het jaartal 1695 staat de witgepleisterde pastorie. In de nis van het portaal staat de Pijnlijke Moeder in de vorm van de Pietà. Dit is de "Troosteres der Bedroefden" uit Luxemburg, die ook wordt vereerd in het bedevaartsoord Kevelaer aan de Nederrijn.

Twee andere verwijzingen naar de Moeder ter Nood zijn te zien op het altaar en op een klokinscriptie uit 1953. De oudste klok dateert uit 1698 en bevat op de rand twee afbeeldingen die typisch zijn voor de jacht op het platteland: een ruiter te paard achtervolgt een wild zwijn; een boer probeert een hert te doden met een hooivork. De kruiswegstaties in de kleine kerk bevinden zich ter hoogte van het tongewelf en werden in 1938 geschilderd door de Luxemburgse kunstenaar Carl Wilhelmy uit het naburige Vianden. In het interieur van de kerk staat de Passie dus op de voorgrond, net als in het koor met de symbolen van het Lam Gods, de Eucharistie en de pelikaan. Het meest waardevol zijn een kruis met een houten corpus en een gekroonde Maria met het Kindje Jezus.

Bron: Kerken en kapellen in Oost-België door Freddy Derwahl en Johannes Weber

Bracht - Schloss von Montigny

Het casteel "von Montigny"

Het kasteel van Reuland was onbewoonbaar geworden. Tegen het einde van de achttiende eeuw verplaatsten de laatste heren van Reuland hun zetel naar Bracht. In feite was er geen enkele reden meer om zich in een middeleeuwse vesting te verschansen. Het kasteel is een burgermanswoning met een zekere luxe, gebouwd op oudere funderingsmuren. Dit voorbeeld illustreert het idee van de feodale heerschappij, die in deze eeuw geen kans van overleven had: de revolutie betekende het einde voor de heren en de instellingen die de feodale heerschappij ondersteunden.

Kasteel Bracht is een statig, witgepleisterd gebouw. Het meest opvallend zijn het versterkte centrale gewelf en een driehoekige gevel met het wapenschild in rode zandsteen van de von Montigny, de laatste heren van Reuland. De ronde boog van de toegangspoort en de raamkozijnen zijn ook in rode zandsteen.

Two chronograms above the north and south gates indicate the date of the construction of the castle:
sta Vlator enslbVs InVICtis aeDeM hanC strVXere Leones = 1785 (hoofdingang naar de binnenplaats)
and
a praenobILI Viro georglo De Montigny Castrl praesentls frons Corona eXornatVr = 1782 (tuinzijde)

Bron: Reisgids van de Oostkanton van Jean-Marc Gay en Jean-Marc Huygen

Birscheider Hof in Bracht

glass, milk, drink

Fresh Organic Milk

Since November 8, 2020, you can tap fresh organic milk yourself at our milk vending machine (24/7). You can bring your own bottles and containers or buy 1L glass bottles on site.

cheese, milk, food

Cheese and Butter

You can buy organic cheese from various cheese dairies in our region at our vending machine.

food, egg, forks

Fresh Organic Eggs

100 laying hens live in our chicken mobile, spend the whole day on the pasture and lay fresh eggs every day.

nl_BENL