Steffeshausen

Parochiekerk St. Peter in Steffeshausen

De architectonische geschiedenis van de kerk, die indrukwekkend boven het Ourtal ligt, wordt gekenmerkt door toevoegingen en verbouwingen in 1565, 1776 en 1891. Delen van de toren en het schip dateren vermoedelijk uit de 12e-13e eeuw. De massieve vooruitspringende zuidelijke toren van breuksteen heeft een laatgotisch raam en een boogvenster dat overdekt is door de sacristie uit 1776. De laatste verbouwing werd uitgevoerd in 1935 door priester Ludwig-Joseph Lejoly.

De vierkante plattegrond is typisch voor Eifelkerken. Het metselwerk, dat door de eeuwen heen meerdere keren is veranderd en gemaakt is van ongepleisterde breuksteen, heeft aan beide kanten drie 19e-eeuwse ramen. Aan de noordkant zijn er weer twee dichtgemetselde Romaanse ramen.

Het hoofdaltaar met zijn pilaarstructuur dateert uit 1716 en bevat een zeldzaam schilderij van Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel die het scapulier overhandigt aan de zalige Simon Stock. Dit motief is ook afgebeeld op een medaillon. Er is ook een lijst van een Mariale broederschap "de Monte Carmelo" uit het midden van de 18e eeuw. De zijaltaren zijn gewijd aan het offer van Melchisedech, de wonderbaarlijke vermenigvuldiging van de broden en de beelden van Onze-Lieve-Vrouw met kroon en wereldbol en Sint-Sebastiaan. De belangrijkste patroonheilige in het midden van het altaar is Sint Pieter.

De communiebank en biechtstoel werden in 1936 gemaakt door de Raerense beeldhouwer Leonard Mennicken.

SBron: Kerken en kapellen in Oost-België door Freddy Derwahl en Johannes Weber

De kerk van het Heilig Hart van Jezus in Steffeshausen

De kerk werd gebouwd op aanraden van de traditionalistische bisschop van Ecône, Marcel Lefebvre, en werd in 1991 ingewijd door een van zijn opvolgers, Mgr. Tissier de Mallerays. De priester Paul Schoonbroodt, die in 1988 werd geëxcommuniceerd, had voorheen diensten gehouden in de oude Latijnse ritus in een provisorische kapel in de hal van een herberg. Met behulp van talrijke giften werd een modern gebouw in de symbolische vorm van een schip opgetrokken naar een ontwerp van de Eupense architect Willy Emonts. Als materiaal werd gekozen voor stevige natuursteen. Het gotische hoogaltaar, de communiebank, de preekstoel, heiligenbeelden en paramenten komen tot in de details overeen met het ritueel van de preconciliaire liturgie.

Bijzonder belang wordt gehecht aan de verering van het Heilig Hart van Jezus, de Onbevlekte Maagd van Fatima, Sint Jozef en Sint Filomena. Het gezicht van de Christusfiguur komt overeen met de gelaatstrekken van de Lijkwade van Turijn. Twee gebrandschilderde ramen met afbeeldingen van de heilige pausen Pius V en Pius X verwijzen naar "vertegenwoordigers van de kerk van alle tijden" en een massale liturgie als een "onbloedige vernieuwing van het kruisoffer".

Een wenteltrap van eikenhout leidt naar het orgeltoneel. Bij de overdekte ingang staat een koperen werk dat een opstandingsscène voorstelt en St Caecilia met bladmuziek en orgel.

Bron: Kerken en kapellen in Oost-België door Freddy Derwahl en Johannes Weber

nl_BENL