Espeler

De kerk St. Wallericus in Espeler

De toren van de oude kapel uit de tijd van keizerin Maria Theresia werd in 1780 herbouwd en is bewaard gebleven. Het hoofdaltaar van de kerk met houten panelen dateert uit de 18e eeuw en heeft een reliëf van de wederopstanding in de nis en een figuur van de beschermheilige Wallericus of Wallerich in het bovenste deel van het altaar.

Op de twee zijaltaren staan altaarstukken van de heilige Barbara en de Emmaüsgangers. Andere heiligen die hier zijn afgebeeld zijn Gangolph, Quirinus, Antonius van Padua en Sint Barbara, die de altaren bekronen. In overeenstemming met de hervorming van het Concilie werd de altaartafel begin jaren 1980 gemaakt van delen van de voormalige communiebank. De preekstoel met voluten en rocailleversieringen uit de 18e eeuw wordt bekroond door Sint-Michaël de Aartsengel.

De heiligen Barbara en Wallericus worden in december in Espeler herdacht. Het feest van de Emmaüsgangers is altijd op paasmaandag gevierd.

Bron: Kerken en kapellen in Oost-België door Freddy Derwahl en Johannes Weber

STeinemann Espeler

Steinemann

De "Steinemann", niet ver van Espeler, is de aloude Hubertuskapel, enigszins afgelegen in een uitgestrekt bebost gebied. Het werd 120 jaar geleden gebouwd als resultaat van een particuliere toezegging.

De "Steinmann" prijkt op het vaandel van de muziekvereniging.
De kapel werd in 1882 voltooid door Johann THEISS-BREUER uit Espel als dank voor de "goddelijke gunst" die hij ontving voor een succesvolle operatie aan zijn vrouw. Mevrouw Margarethe THEISS-BREUER had een slechte gezondheid en moest een voor die tijd zware operatie ondergaan.

Dit gebied boeit historici en genealogen al sinds de oudheid en het is dan ook niet verwonderlijk dat er in de loop der tijd Romeinse artefacten zijn gevonden in de omgeving van de kapel, aangezien dit gebied werd doorkruist door Romeinse of zelfs pre-Romeinse wegen.

Tour40-Eulenstein07

Am Eulenstein

Op dit punt was er een plaatsnaam "Am Eilfsstein", d.w.z. bij de Ulfstein, en nu weten we waar de romantische Eulenstein op de weg van Espelermühle naar Oudler vandaan komt. Het heeft niets met uilen te maken en ontleent zijn naam aan "Ulfbach".

Als je de weg van Oudler naar Thommen verlaat en een onverharde weg naar links volgt, kom je op een heuvel vanwaar je een prachtig uitzicht hebt over heuvels en dalen. Je doorkruist velden en weiden op paden en komt bij een groep bomen, die bewaard zijn gebleven dankzij een boer die de trend van ruilverkaveling trotseerde en de moeite nam om zijn tractor en ploeg om dit "obstakel" heen te manoeuvreren.

De naburige weilanden grenzen aan een sparrenbos en zodra je dit achter je laat, word je geconfronteerd met een natuurschoon van zeldzame waarde. De "Eulenstein" en de knoestige eiken groeien wild naast elkaar op de rotsachtige helling. De "Eulenstein" is een unieke natuurlijke formatie in onze regio en is een beschermd monument.
Een bestemming die de moeite waard is voor natuurliefhebbers.

nl_BENL