Auel

St. Joseph kapel in Auel

Vierkant bouwwerk met vierzijdig torentje, schilddak en vijfzijdig koor: de St. Jozefkapel in het afgelegen Auel maakt onmiddellijk een bijzondere indruk. Het omsloten gebouw in steengroeve dateert uit de 18e eeuw; het jaartal 1829 staat in de bovendorpel van de kleine vestibule.

Lijden en dood, maar ook hun overwinning in het Eeuwige Leven spelen een belangrijke rol in de afbeeldingen van de heiligen. Het meest opvallende beeld is een groep van het Heilig Graf onder de altaartafel. Het dateert uit de 16e eeuw en toont de Maria's met de vaten van de balseming achter het lichaam van Christus. Het rechtse van de figuren dateert zelfs uit het begin van de 15e eeuw. Twee wachters in het uniform van Romeinse soldaten staan nog met getrokken sabels voor de tombe.

Naast de ramen van de H. Barbara, de H. Isidore en de Koningin van de Hemel herkent men symbolen uit de Laurentiaanse Litanie: Ivoren Toren, Ark van het Verbond, Hemelpoort, Mystieke Roos. De H. Theresia van Lisieux en de H. Laurentius hebben ook een speciale devotie en zijn twee keer aanwezig in de kleine zaal. Op de balustrade van de galerij hangt een vlag met de voorbede: "O St. Jozef schenk ons een zalig stervensuur".

Bron: Kerken en kapellen in Oost-België door Freddy Derwahl en Johannes Weber

nl_BENL