Alster

St. Quintinus-Kapel in Alster

Net als Weppeler is Alster een privé-kapel die, na pogingen om haar te legaliseren, in 1988 - 1989 wettelijk deel is gaan uitmaken van de kerkfabriek in Reuland. In 1862 werden op bevel van de Pruisische minister van Cultuur opgravingen verricht in het dorp van ongeveer 80 inwoners op de "Mertesheide", waarbij onder meer stenen doodskisten werden ontdekt.

Tegenover het ingangsportaal van de huidige kerk zou in 1901 een kleine schrijn, wegkruis of kapel hebben gestaan, die in 1907 werd vervangen door de huidige kapel. De kapel, gewijd aan de heilige Quintinus en Donatus, is een zeer eenvoudig gebouw. Op het hoogaltaar staan de figuren van de Moeder Gods en de twee beschermheiligen. Vier ramen uit het jaar 1960 zijn afkomstig van het atelier Osterath in Tilff.

Bron: Kerken en kapellen in Oost-België door Freddy Derwahl en Johannes Weber

nl_BENL