Thommen

Parochiekerk St Remaklus in Thommen

Hoewel er bijna niets bekend is over de vroege bouwgeschiedenis, beschouwen deskundigen de kerk in Thommen als een van de oudste in de hele regio. De plaats wordt al in 814 genoemd in een document van de abdij Stablo-Malmedy en twee jaar later in een restitutie van Lodewijk de Vrome aan de monniken van Prüm. De schenking van het koninklijk hof aan de Sint-Maria-abdij in Aken werd bevestigd door de koningen van 888 tot in de 13e eeuw.

De pastoor van de kerk, waarvan het eigendom door drie pausen werd bevestigd, was ene Fr. Fredericus, die blijkbaar tot de abdij Stablo-Malmedy behoorde. De kerk wordt niet meer genoemd tot 1471, toen de toren instortte. Het is niet bekend of er een nieuw gebouw werd opgetrokken om de kern van het huidige complex te vormen. Pas aan het einde van de 18e eeuw leidde een brand tot enkele verbouwingen. Zoals veel Oost-Belgische kerken verkeerde de von Thommen-kerk aan het begin van de 20e eeuw in een alarmerend slechte staat. Tijdens de uitgebreide uitbreiding op basis van plannen van de Dortmundse architect J.F. Klomp werd de oude laatgotische structuur behouden, maar dan in de dwarsrichting. Het oude koor werd sacristie en doopkapel; de ramen werden alleen vervangen aan de zuidkant, waar ook een nieuwe entreehal werd gemaakt.

Van het vroegere meubilair blijft het 17e-eeuwse beeld van de kroning van Maria over in het midden van het hoogaltaar. De beschermheilige St Remaklus wordt verschillende keren afgebeeld, wiens aanwezigheid verwijst naar de oude relatie met de abdij Stablo-Malmedy. Het altaar aan de rechterkant verbeeldt het martelaarschap van Sint Sebastiaan, de patroonheilige van de schietbroederschappen. Beide heiligen zijn ook te zien op de nieuwere ramen van Romainville (1963), Atelier Osterrath, naast de entreehal. De preekstoel uit 1660 is een meesterwerk, vergelijkbaar met Amel. Het altaar aan de linkerkant is gewijd aan Sint Dominicus, de stichter van de Orde der Predikers.

De indrukwekkende doopvont dateert uit de 11e-12e eeuw, de onbekende vroege periode van de kerk.

Bron: Kerken en kapellen in Oost-België door Freddy Derwahl en Johannes Weber

nl_BENL