Maspelt

Sint-Hilariuskerk in Maldingen

De twee patroonheiligen van de neoromaanse kerk, Sint-Hilarius en Sint-Rosa van Lima, behoren tot de zeldzame patroonheiligen van Oost-Belgische kerken. Ze worden in Maspelt geëerd met twee koorramen, twee figuren op de zijmuren en twee belinscripties. Twee andere ramen stellen de Maagd Maria met het kindje Jezus en Sint Jozef voor.

De eerste kapel uit 1736 behoorde nog toe aan de parochie van Thommen. Het barokke hoogaltaar met een Pietà in de schelpnis en de zijaltaren dateren ook uit deze periode. In 1803 werd de wens van de bevolking ingewilligd om Maspelt bij de parochie Reuland te voegen. Door de bouwvalligheid werd de kerk in 1871 gerenoveerd. Naast de patroonheiligen kent ook de verering van de heilige Donatus, die wordt aangeroepen tijdens stormen, een lange traditie. Vreemd genoeg werd het standbeeld dat naast het toegangsportaal stond in 2006 door een storm verwoest. De dorpsbewoners besloten een nieuw beeld aan te schaffen, dat werd gemaakt door de beeldhouwer Konrad Testor uit St. Jakob in Zuid-Tirol. De inwijding vond plaats op de dag van de mis in 2007 aan de lange zijde van de kerk. Een offerdoos die aan een pilaar in de kerk is bevestigd, wordt ook als zeldzaam beschouwd.

Bron: Kerken en kapellen in Oost-België door Freddy Derwahl en Johannes Weber

nl_BENL